Updates:

1.   सर्व ग्राहकांना कळविण्यात येते की ज्यांनी त्यांच्या खात्यास केवायसी (KYC) कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत त्यांनी आपल्या शाखेमध्ये जाऊन दाखल करावेत.        2.   सोने तारण कर्जावरील ब्रोकरेज दरामध्ये कर्जाऊ रक्कमेच्या शेकडा 20 पैसे वरून शेकडा 25 पैसे याप्रमाणे दि. 01/02/2024 पासून बदल करण्यात आलेला आहे.        3.   PREVENT FRAUD! STAY VIGILANT. Bank never asks for your CARD NO/PIN/EXPIRY/CVV/OTP/MPIN. BRAHMADEODADA MANE SAH BANK SOLAPUR.

Our Management Team

Team of diverse and talented leaders.

Somaraj-Gaikwad

Somaraj S. Gaikwad

चेअरमन
Digambhar Mete

Digambar J. Mete

व्हा. चेअरमन
Revansiddh Sakhare

Revansiddh A. Sakhare

संचालक
Shabbir Mujjawar

Shabbir M. Mujjawar

संचालक
Tanaji Sinagare

Tanaji D. Sinagare

संचालक
Vishwajeet Bhosale

Vishwajeet B. Bhosale

संचालक
Shivaji L. Patil

Shivaji L. Patil

संचालक
Rameshsingh Bayas

Rameshsingh L. Bayas

संचालक
Shavrappa Waghmare

Shavarappa Y. Waghmare

संचालक
Kashinath Goudgunde

Kashinath H. Goudgunde

संचालक
Sachin Choudhari

Sachin Choudhari

संचालक
Gangadhar Birajdar

Gangadhar Birajdar

संचालक
Rukmini Kengar

Rukmini L. Kengar

संचालिका
Priya patil

Priya S. Patil

संचालिका
Jagganath Bhaise

Jagganath D. Bhaise

तज्ञ संचालक
Indrjit Patil

Adv. Indrjit B Patil

तज्ञ संचालक
Chanrakant Mhetre

Chandrakant P. Mhetre

सेवक संचालक
Pandurang Zalte

Pandurang R. Zalte

सेवक संचालक
Vinod Kulkarni

Vinod R. Kulkarni

व्यवस्थापक